Marketing

Tato sekce se zabývá především veřejnou prezentací našeho týmu pomocí webových stránek, sociálních sítí a ostatních dostupných komunikačních prostředků. Nedílnou součástí je oslovování potenciálních sponzorů a partnerů, kteří by byli ochotni nás sponzorovat v našich projektech. Spolupráce s případnými partnery by byla ku prospěchu obou stran. Úkolem marketingové skupiny je rozšiřování popularity týmu mezi širokou veřejnost např. prezentace na dni otevřených dveří. Mezi další práci patří organizace vzdělávacích přednášek pro členy týmu s cílem zlepšení jejich znalostí.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU