Stavba

Tato sekce se zabývá tvorbou 3D modelů, stavbou letadel a potřebných testovacích zařízení. Díky znalostem získaným v průběhu studia a konzultacím s profesory na Fakultě strojního inženýrství jsou studenti schopni vyřešit veškeré problémy týkající se konstrukce soutěžních letounů. Nedílným přínosem pro tuto sekci jsou zkušenosti jednotlivých členů, pomocí kterých je možné plnit časový plán týmu. 

V prvém počátku řešení jednotlivých soutěží dochází po obdržení údajů ze sekcí aerodynamika a pevnost k výběru optimální konfigurace vhodné pro dané letové podmínky. Následně se vytváří první návrhy 3D modelů pomocí CAD softwaru CATIA, ze kterých se zjistí jejich realizovatelnost. Po vytvoření veškeré výrobní dokumentace dochází ke zkompletování jednotlivých částí letounů. Soutěžní platformy jsou ve většině případů stavěny s ohledem na co nejnižší hmotnost. Ve skutečnosti to znamená, že pro jejich zkompletování se nejčastěji využívá kombinace stavebního materiálu v podobě lehkého dřeva a laminátů. Díky vysokým nárokům na pracovní podmínky probíhají veškeré stavební práce v prostorách leteckého ústavu. 

 ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU