Aerodynamika

Tato sekce se zabývá řešením aerodynamických výpočtů jednotlivých letounů založených na odlišných specifikacích letových úkolů plynoucích ze zadání soutěží. Tyto výpočty probíhají od koncepční fáze až po detailní návrh letounu včetně aerodynamické optimalizace. Nedílnou součástí jsou výpočty letových výkonů, výkonů propulsních soustav, volby tvarů křídel a určování aerodynamických charakteristik navrhnutých v programech Ansys-Fluent, Glauert a XFLR5.      

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU