AIAA (The American Institute of Aeronautics and Astronautics- Americký institut pro letectví a astronautiku“) Design/Build/Fly- “navrhni, postav a leť“. Výstižný název pro tuto soutěž zaměřující se na studenty technických oborů na univerzitách po celém světě. Dává nám jedinečnou příležitost prakticky vyzkoušet a prokázat teoretické znalosti naučené ve škole. Studentské týmy navrhnou, vyrobí a demonstrují letové vlastnosti elektronicky poháněného, radiem ovládaného letadla, které nejlépe splňuje požadavky mise. Cílem je tedy vyvážený design umožňující nejlepší letové výkony a spolehlivou ovladatelnost, ale i zaručující použití běžně dostupných a ekonomicky přijatelných materiálů. Mise se samozřejmě každý rok (tedy i každý ročník soutěže) mění, a proto mají studenti vždy jedinečný úkol. První tři vítězné příčky jsou pěněžně odměněny a nejlepší tým může být pozván na konferenci AIAA, aby prezentoval svůj projekt. Získané zkušenosti a zážitky, které nám soutěž poskytuje, jsou ale nevyčíslitelné.

            Cílem pro ročník 2015/2016 je navrhnout a postavit 2 letadla a předvést jejich výkon na letišti u města Wichita, Kansas, USA. “Production Aircraft“ (produkční letadlo) schopné vézt jako náklad láhev na 32 uncí (téměř 1 litr) a ”Manufacturing Support Aircraft” (podpůrné letadlo) navržené pro transport produkčního letadla. Produkční letadlo může být rozložitelné na více částí a každou tuto část lze přemístit samostatně. Cílem je, aby obě letadla byla schopna startu, letu po okruhu a přistání. Tvar okruhu i délka letu jsou pevně dány. Celá mise je samozřejmě omezena souborem přísných pravidel týkajících konstrukce, členů týmu a letu samotného. Před letem jsou letadla podrobena technické inspekci, na které se ověří letuschopnost a dodržení všech pravidel. Např. je vyžadováno, aby všichni členové týmu byli studenti, kromě pilota. Ten ale musí být členem AMA (Academy of Model Aeronautics- “Akademie modelářského letectví). Dále jedna třetina týmu musí být tvořena studenty bakalářského studia, což je skvělá příležitost, jak se prakticky naučit dovednosti nad rámec výuky a vyzkoušet si na vlastní kůži všechny zkušenosti, které se k soutěži vážou.

            Týmy byly vybrány v prosinci na základě odeslaných návrhů (zvaných “proposal“), které měly za úkol nastínit řešení a konstrukci obou letadel. Dále je nutné odeslat zprávu o stavbě (“design report“), ve které by měly být už konkrétnější detaily o vývoji. Po odeslání design reportu už není možné zásadně měnit konstrukci letadla. Tyto zprávy jsou poté zhodnoceny a obodovány, a tyto body započítány do výsledného skóre na konci soutěže. Skóre je ovlivněno mimo těmito formalitami také váhou letadla, počtem částí, na které je možné rozložit produkční letadlo, váhou baterie atd.

 

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU