Kdo jsme?

Chicken Wings je studentský tým působící a současně reprezentující Letecký ústav na Fakultě strojního inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně a nově i Ústav letadlové techniky na Fakultě strojní Českého Vysokého Učení Technického v Praze.

Tým Chicken Wings vznikl na podzim v roce 2014 s cílem zúčastnit se soutěže Air Cargo Challenge 2015 konané v německém Stuttgartu. Tým zakládala pětice studentů, která se s letounem FabricK postarala o skvělý výsledek v soutěži – obsadili 14. místo z celkově zúčastněných 28 týmů, čímž se zařadili mezi jedny z nejúspěšnějších nováčků.

Nyní tým Chicken Wings momentálně tvoří 18 členů působících na VUT v Brně a 6 členů působících na ČVUT v Praze. Členové jsou převážně studenty magisterského studijního programu Stavba letadel, ale jsou zde samozřejmě zastoupeni také velmi nadaní studenti bakalářského studia, kteří mají zájem o letectví.

Čeho chceme dosáhnout?

Cílem práce celého týmu není jenom uspět v soutěži, ale také rozšířit povědomí o letectví mezi studenty Fakulty strojního inženýrství i studenty dalších fakult.

Práce na konceptu co nejúspěšnějšího letadla přináší každému členu týmu rozvoj konstrukčních schopností, rozvoj představivosti a kreativity k dosažení co nejzajímavějšího a nejefektivnějšího řešení letounu, ale mezi cenné zkušenosti patří také práce v týmu, ověření znalostí v praxi či navázání kontaktů s možnými budoucími zaměstnavateli. 

Podporu nalézáme samozřejmě v Leteckém ústavu a Fakultě Strojního inženýrství, ale snažíme se také o sehnání finančních prostředků a navázání spolupráce s mnoha úspěšnými firmami působícími nejen v České republice.

 


ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU